Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
Reciclare
 

Despre noi

La nivel naţional compania Gremlin se evidenţiază pentru întreaga arie de expertiză legată de managementul integrat al deşeurilor, fiind considerată un partener strategic în colectarea, tratarea şi valorificarea deşeurilor provenind din hârtie, sticlă, plastic, lemn. În ceea ce priveşte deşeurile provenind din echipamente electrice şi electronice (DEEE), în 2005 Gremlin se număra printre primii colectori de astfel de deşeuri, iar în 2007 devine prima companie din România ce tratează profesional DEEE-urile, punând în funcţiune prima instalaţie autorizată din ţară. Mergând mai departe, în 2012, tot în domeniul deşeurilor electrice şi electronice, Gremlin are încheiate protocoale de preluare a responsabilităţii cu peste 30 de primării din ţară.

Ne mândrim cu faptul că profesioniştii Gremlin sunt cei care au găsit o soluţie pentru valorificarea conului de sticlă CRT (deşeu periculos) şi care au pus bazele unei instalaţii pentru tratarea surselor de iluminat cu descărcare în gaze de înaltă şi joasă densitate (HID). Experienţa, pasiunea, cunoştinţele şi tehnologiile Gremlin reprezintă garanţia că suntem capabili să contribuim semnificativ la crearea condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă a generaţiilor viitoare.

Controlul şi evaluarea riguroasă a întregii game de produse şi servicii oferite de Gremlin, precum şi permanenta adaptare a acestora la realităţile pieţei au propulsat şi ulterior au menţinut compania în rândul liderilor pieţei de reciclare a deşeurilor.

Din anul 2010 suntem certificaţi SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008, fapt ce atestă implementarea sistemului de management integrat privind calitatea, mediul, securitatea şi sănătatea ocupaţională, prin conformare cu standardele europene.

Investim constant în instalaţii, utilaje şi tehnologii, stimulând totodată inovarea şi învăţarea continuă, considerându-le obligatorii pentru creşterea performanţei organizaţiei. Profesioniştii Gremlin sunt instruiţi periodic, astfel că numai în 2011, pentru segmentul „sistem de management integrat”, angajaţii au participat la cursuri de formare profesională ce totalizează peste 150 de ore.

Deviza noastră, „Protejează împreună cu noi”, exprimă cel mai bine angajamentul pe care Gremlin şi l-a luat în lupta pentru un viitor curat şi sprijinul constant pe care îl asigură comunităţilor în vederea îndeplinirii acestui deziderat.